Fallopius

Fallopius , Fallopio

Gabriele, Italian anatomist, 1523-1562. See fallopian aqueduct; fallopian arch; fallopian canal; fallopian hiatus; fallopian ligament; fallopian neuritis; fallopian pregnancy; fallopian tube; aqueductus fallopii; tuba fallopiana; fallopian tube.

 

Browse Medical References:

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M]
[N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]